Arbetet med asylrätt i Göteborg

08 september 2020 jonas olsson

Lagens skrift är snårig och ofta öppen för både tolkning och variationer i utövande. Därför finns det advokater som ska vara en slags översättare och tolkare av det som lagen föreskriver. Ett arbete som både är viktigt och nödvändigt. Såväl för individer som för samhället i stort.

En advokat brukar välja ett fält som man specialiserar sig inom. Det kan vara ett ämne som man brinner för eller som man känner att man har en speciell fallenhet för. Men det kan även vara ett område där det tillfälligt, eller permanent, finns en brist på utövande advokater. Ett sådant område som på senare år blivit mer och mer aktuellt är Asylrätt i Göteborg.

 

Se båda sidor

Som advokat är det viktigt att man kan se alla sidor i en fråga. Men att man håller sin grund stadigt förankrad i det som lagen säger. Det kan vara lätt att man känner starkt för en sak, men i en demokrati måste man ändå förhålla sig till det som lagen föreskriver. I stort såväl som smått.

Däremot ska man lägga den största tyngden på att föra fram den sida som man företräder. Och det är där som också många olika nyanser och tolkningar kan framträda. Som advokat får man däremot aldrig på något vis agera på ett sätt som strider mot lagen eller som kan orsaka någon form av skada.

 

 

Driva fram frågor

Eftersom det finns de advokater som väljer fält efter egna intressen så finns det även möjlighet att utveckla det. Genom att forska och bli påläst kan man bli så pass duktig i sakfrågor att man får en möjlighet att påverka.

Många som sitter i riksdag och regering har någon typ av juridisk bakgrund. Men man använder sig även av kunskap och åsikter från exempelvis kunniga advokater inför skapande av nya lagar. Ett sätt att göra skillnad.

Fler nyheter