Avsättning till tjänstepension har ofta stor inverkan på hur bekväm pensionen blir

03 november 2020 Cecilia Olsson

editorial

Att gå i pension ska vara något som känns skönt efter ett långt yrkesliv. Förhoppningen för de allra flesta som går i pension är att kunna njuta av vardagen på precis det sätt man själv önskar. Vissa vill bara pyssla hemma, ta det lugnt och ta hand om hem och kanske en trädgård. Andra drömmer om att kunna resa iväg på härliga semestrar närhelst andan faller på, vare sig det handlar om en charterresa till solen eller ett äventyr med husbilen på vägarna. Det är dock ofta så att det är pensionens storlek som avgör om detta är möjligt eller ej.  

Håll koll på pensionen 

Alla som har haft anställning eller bott i Sverige har rätt till allmän pension. Den grundas på alla inkomster man betalar skatt för och gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning samt föräldrapenning. Denna pension är dock inte speciellt hög utan brukar behöva kompletteras med tjänstepension och privat sparande. Man bör starta ett privat pensionssparande så snart man har möjlighet, helst så fort man har en egen inkomst för att skapa bättre förutsättningar när man väl ska gå i pension.

avsättning till tjänstepension

Tjänstepensionen kan utgöra närmare en tredjedel av den totala pensionen för en medelinkomsttagare och den ökar i betydelse ju högre lön man har. Tjänstepensionen är därmed väldigt viktig för den som vill kunna leva gott på ålderns höst och man bör därför se till att premien blir betald även då man inte kan arbeta på grund av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet. Det är nämligen så att när man är sjuk eller föräldraledig betalar inte arbetsgivaren premier till tjänstepensionen, men det finns försäkringar som gör det istället.

Säkra avsättning till tjänstepensionen

Afa Försäkringar erbjuder kollektivavtalade försäkringar som kan säkra att premien till tjänstepensionen betalas. Afa har bland annat en Premiebefrielseförsäkring som betalar in pensionspremien under tiden man får sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning. Läs mer på www.afaforsakring.se.

Fler nyheter