Hitta en bra förskola till ditt barn i Södermalm

26 februari 2022 william eriksson

editorial

När det är dags för inskolning vill man som förälder välja en förskola som passar den egna familjens behov och önskemål. Att förskolan ligger någorlunda nära hemmet är viktigt för de flesta. Den som bor på Södermalm ska därför veta att det finns ett antal olika förskolor man kan söka sig till i stadsdelen, däribland tre stycken som hör ihop och heter Crocodill. 

En bra förskola präglas av trygghet. Alla barn ska bli sedda och känna sig välkomna i sin förskolemiljö. Pedagogerna ska ha kunskap och erfarenhet att se till att barngrupperna blir harmoniska och att varje individ känner sig sedd och uppskattad. Eftersom barnen ofta spenderar en stor del av dagen på förskolan är det helt avgörande att barnen trivs.

En intressant och stimulerande miljö är bra för barnens utveckling. Det gäller såväl inomhus som utomhus. Den ska väcka barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Miljön ska uppmuntra till såväl fysisk som psykologisk utveckling och självklart vara säker för små barn.

 

förskola

 

Möjligheter till olika intressanta utflykter

För barn som går på förskola i Södermalm kan det bli utflykter till såväl närbelägna lekplatser eller parker som Tantolunden eller Högalidsparken. Även museibesök kan stå på agendan och tillsammans med pedagogerna kan barnen få ta del av Stockholms utbud av aktiviteter som lämpar sig för barn. Att Södermalm är en del av en stor stad ska komma barnen till gagn.

Om man är förälder och letar efter en lämplig förskola kan man höra av sig till olika förskolor och fråga om olika saker. Lämpliga frågor att ställa rör till exempel barngruppens storlek och antal pedagoger. Man kan också be att få en vanlig dag beskriven för sig och man kan höra sig för om pedagogernas utbildningsnivå. Många förskolor erbjuder dessutom besök. Då får föräldrarna en genomgång av lokaler och utemiljö samt en beskrivning av verksamheten.

Fler nyheter