Redovisning är ett viktigt beslutsunderlag

25 juni 2020 Lily Hansen

Redovisning är något som de flesta företag bör prioritera. Varför? Den ena anledningen är att de är tvungna enligt svensk lagstiftning. Alla svenska företag måste lämna in olika rapporter både till interna och externa intressenter. Den andra anledningen är att redovisning faktiskt visar hur det går för ett företag.

Siffrorna visar om företagets verksamhet går bra och vad man kan göra för att förbättra den. Redovisning är utan tvekan det mest trovärdiga och rättvisa beslutsunderlaget för en verksamhet oavsett vilken bransch den verkar i. Därför är det även viktigt att anlita en konsult eller specialist med breda kunskaper inom rådande lagar både i Sverige och EU.

 

Rapporter och intressenter

Redovisning och rapportering hänger tätt ihop. Redovisningens resultat kommer ut i form av olika rapporter. Dessa utformas i enlighet med gällande regelverk och lagar för att senare kunna skickas till olika intressenter. Gäller det ett aktiebolag ska årsredovisningen publiceras så att alla aktieägare har tillgång till den. Skatteverket ska ha skattedeklarationer där en särskild årsredovisning ska sammanställas. Balans-, och resultaträkningen får både företagsledning och övriga externa aktörer titta på. Därutöver har olika företag sin egen skräddarsydda rapportering som visar ledningen hur det går för firman.

 

 

Redovisning nära dig

Egentligen spelar det ingen roll var ditt företag har sitt säte. Redovisningsreglerna är desamma för alla oavsett vilken kommun eller stad i Sverige det gäller. Om du behöver anlita en konsult för redovisning i Tyresö, kan du titta lite närmare på följande sida: https://www.tyresoredovisning.se/. Fördelen med att arbeta med ett företag nära dig är att du sparar tid på resor.

Stockholm är Sveriges största stad och står för många och olika möjligheter när det kommer till tjänster inom bokföring och redovisning. Hittar du inget passande företag nära dig kan du alltid söka dig ut ur den egna kommunen. Stockholm har mycket att erbjuda.

Fler nyheter