Renovering eller ombyggnad under pågående verksamhet

28 juli 2020 jonas olsson

Många byggnader innehåller verksamheter som pågår året runt, och ändå behöver själva byggnaden ibland en renovering eller kanske en tillbyggnad. Vad händer då med verksamheten? Den måste ju ändå fortsätta. Till exempel en skola, en vårdcentral, en arbetsplats. Lösningen finns i modulhus, tillfälliga lokaler, så att verksamheten inte avstannar. 

Färdiga lokaler kan snabbt sättas upp under den tid de ordinarie lokalerna är under arbete. Hyr lokalerna under tiden de behövs, när ordinarie fastighet är klar flyttar ni tillbaka och de tillfälliga lokalerna tas bort.

Anpassade lokaler för förskola och skola

Varje verksamhet har olika behov. Det finns olika behov och användningssätt för respektive område. En förskola har andra behov än en gymnasieskola. Med en god planering och en flexibilitet kring utformningen kan tillfälliga lokaler bli lika välfungerande som de ordinarie under tiden de används. Ofta är kvalitén och utformningen så god att man knappt märker att det är tillfälliga lokaler. Det är så det är tänkt att fungera. Verksamheten är i fokus och lokalerna anpassas därefter. Personal och elever ska kunna fortsätta arbeta som vanligt.

 

Tillfälliga vårdlokaler med särskilda krav

En vårdcentral ska byggas om, men patienterna behöver sin vårdcentral. Det är ett typiskt tillfälle där det blir aktuellt med tillfälliga fungerande lokaler i form av modulhus. En firma  som har erfarenhet av tillfälliga vårdlokaler kan snabbt skräddarsy lämpliga lokaler. Både för mottagning och vård. Ibland kan det handla om att befintliga lokaler är för små och behöver byggas ut. Från det att beslutet är taget kan lokaler som utgör den motsvarande utbyggnaden sättas upp och ger direkt den önskade nya ytan. När den permanenta lokalen är klar har man redan utformat verksamheten efter den nya större ytan, och kan flytta in. Ofta tas beslut när behovet är stort. På så sätt kan man skynda på processen utan onödig väntetid.

Fler nyheter