Brandtätning räddar liv

21 oktober 2020 patrick pettersson

När det byggs nya hus krävs det att byggnaderna har ett godkänt brandskydd. Ett godkänt brandskydd får man genom att göra en brandtätning. När man gör en brandtätning använder man sig av material som stenull. Med hjälp av stenull bromsar man elden och hindrar också farliga gaser från att sprida sig. 

Brandtätning är välfungerande i lägenhetshus där det finns olika våningsplan, men fungerar såklart även i hus.

 

En brand startar så lätt

En brand kan starta väldigt lätt,  och det behöver inte vara att man glömt att släcka ett ljus utan det kan bli elfel på  någon av alla de tekniska prylar man använder sig av idag. Felet kan komma från spis, ugn, kyl med mera. De finns även de bränder som startat på grund av att en mus har varit och tuggat på sladdar. 

Om olyckan är framme vill man ha så mycket tid som möjligt. Främst för att kunna ta sig ut, men även för chansen att kunna stoppa elden. Om du har en säker brandtätning ger du dig själv mycket mer tid och chansen att få ut dig själv och andra i huset är betydligt större. 

Tänk också på att se över brandtätningar om du har renoverat. Ska du ändra eller flytta något i väggarna behöver brandtätningarna läggas om igen. Det är dock inget du ska göra själv, utan någon som är utbildad och vet vad de gör ska kolla det och göra det komplett igen

 

 

Ta hjälp av ett företag

När du ska göra en brandtätning bör du verkligen ta hjälp av ett kunnigt företag, för detta räddar som sagt liv och det är av största vikt att det är gjort korrekt. Det finns många olika företag som arbetar med detta, så välj ett med stor omsorg. Tänk även på att kolla över dina brandtätningar, gärna en gång om året.

Fler nyheter