I behov av bättre ventilation i Södertälje?

07 juli 2022 Cecilia Olsson

editorial

Bra ventilation är viktigt för både människor och konstruktioner. Den påverkar inomhusmiljön och ser till att leda ut fukt och annat som kan ställa till det i hemmet eller på arbetsplatsen. Dålig luft kan nämligen göra att vi människor får svårt att fokusera, blir trötta, får ont i huvudet och kan dessutom leda till besvär med luftvägarna. Dålig ventilation kan också leda till problem i själva konstruktionen i en byggnad. Om inte fukt leds ut så kan det sätta sig i väggar, golv och tak vilket kan leda till fuktproblem och mögel. 

En OVK besiktning säkerställer om ventilationen är fullgod eller ej

Det finns olika krav på ventilationen inom olika verksamheter, men för att de krav som finns i kollektiva bostadsfastigheter, skolor, företagslokaler med flera är uppfyllda så ska OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll genomföras vart tredje eller vart sjätte år. Vid en sådan besiktning så görs kontroller så att ventilationssystemet fungerar som det ska och uppfyller de specifikationer som gällde när systemet togs i bruk eller när det senast byggdes ut.

Ventilation Södertälje

En OVK-besiktning kan dessutom hjälpa fastighetsägaren att sänka energiförbrukningen utan att inomhusklimatet blir sämre. Det gör att man kan tjäna mycket på att se över ventilationen eftersom det kan leda till bättre inomhusmiljö men också en sänkning av energikostnaderna. 

Ventilationsfirma i Södertälje som kan utföra OVK-besiktningar och annat inom ventilation

OVK Firman i Stockholm AB hjälper sina kunder med OVK-besiktningar och kan ställa in ventilationssystem korrekt. De är ett litet företag inom ventilation i Södertälje som alltid lyssnar till kundens behov och tar fram kundspecifika lösningar som inte behöver kosta mer än nödvändigt. OVK Firman i Stockholm tar sig an allt från nyinstallation till justering och de utför OVK på alla typer av ventilationssystem. Det spelar ingen roll hur stort eller litet uppdraget eller kunden är, OVK Firman i Stockholm ser till att ventilationen fungerar optimalt oavsett.

Fler nyheter