Invaliditetsintyg – Vad anhöriga bör veta

27 april 2023 Julia Zsiga

Att få ett invaliditetsintyg kan vara en lång process som innebär många utmaningar både för den drabbade personen och deras nära och kära. Som anhörig kan det vara svårt att veta hur man kan hjälpa och stötta sin kära i denna process. Denna artikel kommer att ge en överblick av vad ett invaliditetsintyg innebär och vad anhöriga kan göra för att stötta sina kära under denna process.

Vad är ett invaliditetsintyg?

Ett invaliditetsintyg är ett dokument som utfärdas av en läkare eller annan medicinsk specialist som bedömer en persons funktionshinder och graden av funktionsnedsättning. Invaliditetsintyget är oftast en förutsättning för att personen ska kunna få olika typer av stöd och hjälpmedel från samhället, såsom sjukersättning, assistansersättning eller anpassade bostäder.

image

Processen för att få ett invaliditetsintyg

För att få ett invaliditetsintyg måste personen genomgå en medicinsk utredning. Utredningen kan innebära tester, undersökningar och intervjuer med både läkare och annan medicinsk personal. Det är viktigt att personen som ska genomgå utredningen har tillräcklig kunskap om processen och vad som förväntas av dem för att kunna förbereda sig så bra som möjligt.

Som anhörig kan du hjälpa din kära genom att vara ett stöd under hela processen. Det kan innebära att hjälpa till med att boka tid för utredning, följa med till besöken och att ge emotionellt stöd.

Vad händer efter att ett invaliditetsintyg har utfärdats?

Efter att ett invaliditetsintyg har utfärdats kan personen få olika typer av stöd och hjälpmedel från samhället. Det kan till exempel vara assistansersättning, sjukersättning eller anpassade bostäder. Det är viktigt att personen som har fått invaliditetsintyget vet vilka rättigheter de har och vilka stöd och hjälpmedel som finns tillgängliga för dem.

Som anhörig kan du hjälpa din kära att navigera i det komplexa systemet av stöd och hjälpmedel som finns tillgängliga. Du kan hjälpa till med att undersöka vilka stöd som är tillgängliga och hur man ansöker om dem. Du kan också hjälpa din kära att få den rättvisa behandling som de förtjänar.

Fler nyheter