Välja förskola i Svedala

27 september 2021 william eriksson

Tiderna förändras men vissa saker ändras aldrig. Föräldrar önskar göra de allra bästa valen för sina barn. Ganska länge behöver människobarn råd och ledning och omvårdnad av sina föräldrar och alla vuxna och förskolan är en av de saker där vi behöver hitta bra lösningar.

Ett barn är inte färdigt med sin utveckling, varken i kroppen eller knoppen. Rätt sorts intellektuell stimulans och mycket utevistelse hjälper till. Nyfikenheten finns där alldeles av sig själv. Som förälder brukar man veta en del, men inte allt. Vad har ditt barn för några intressen? 

Alla barn mår bra av att vara utomhus

Generellt sett tillbringar vi människor mer tid i soffan än någon tidigare generation. Det behöver inte vara dåligt men det är ensidigt. En förskola i Svedala http://www.skabersjoskolan.se/skabersjoskolan/extern/ som har inbyggt i pedagogiken att lärandet till stora delar sker utomhus är en perfekt motvikt. Barnen lär sig också mycket lättare och bättre genom att arbeta praktiskt.

Det är ett uttalat syfte för denna förskola att ge barn en känsla för naturen. Utbildningen och lärandet blir inte baserat på datorer eller böcker utan mycket konkret. Det ska vara roligt att lära och det ska vara kul att gå till förskolan.

 

En vanlig ovanlig förskola

Variation är viktigt för en rolig vardag och för ett positivt lärande. Genom att själva skapa och leka lär barnen sig mycket mer. Man sjunger och dansar, spelar musik och teater och yogar. En del av den mat som tillagas på skolan har barnen själva planterat och sett växa.

Inget av allt det ovanstående skulle vara möjligt utan ett gott samarbete mellan föräldrar och personal. Föräldrar är välkomna att delta i många av aktiviteterna. Engagerade vuxna är helt nödvändiga för att barn ska kunna känna sig uppskattade och hitta rätt i världen. Ta och skicka in en ansökan för ditt barn.

Fler nyheter